Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

سواد اینترنتی
۲۴ دی ۱۳۹۴

یادداشت «سواد تصنّعی: آیا در عصر اینترنت باسوادتر شده‌ایم؟»؛ یادداشتی از نیویورک تایمز که به ما نشان می‌دهد «ما به شکلی خطرناک به نوعی تقلید از دانایی نزدیک می‌شویم که در واقع الگوی جدیدی از نادانی است.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه