روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

روز جهانی حذف خشونت علیه زنان
۰۴ آذر ۱۳۹۵

این هفته در نقطه سر خط، به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان، به یادداشتی می‌پردازیم با عنوان «کشتار تدریجی هویت زنان»؛ یادداشتی که به مسئله خشونت علیه زنان، از زاویه­‌های متفاوت نگاه می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه