آزار جنسی کودکان و نوجوانان

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آزار جنسی کودکان و نوجوانان
۱۱ مرداد ۱۳۹۷

در نقطه‌سرخط این هفته، یادداشتی هشداردهنده خواهید شنید درباره مشاهداتِ نویسنده از تجربه‌های تلخ همکلاسی‌اش از آزار جنسی در دورن مدرسه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه