گیلتی پلژر – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

گیلتی پلژر – بخش ۱
۱۷ مرداد ۱۳۹۸

طی دو هفته، در نقطه‌سرخط، قصد داریم به موضوع «گیلتی پلژر» بپردازیم: اوّل اینکه گیلتی پلژر چیست؟ سپس چرا پرداختن به آن جالب و مهم است؟ و بالاخره، چند مورد گیلتی پلژر جالب را با هم مرور می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه