Program Picture

نقطه سر خط - فصل 1

گردشگری و مدرسه
۰۵ مهر ۱۳۹۷

در نخستین «نقطه‌ سرخط» پاییزی سال ۹۷، در سه یادداشت مختلف، هم روز جهانی گردشگری را گرامی می‌داریم و هم به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر، به دو روی سکه‌ مدرسه نگاهی می‌اندازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه