روز ملی سینما ایران

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

روز ملی سینما ایران
۲۲ شهریور ۱۳۹۷

در نقطه‌ سرخط این هفته، ۲۱ شهریور، روز ملی سینما ایران را گرامی خواهیم داشت و به این مناسبت، به یادداشتی خواهیم پرداخت با عنوان «قطاری به نام سینما ایران».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه