نابرابری تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

نابرابری تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی
۱۳ تیر ۱۳۹۸

در نقطه‌ سرخط این هفته، با مرور یادداشت «نوابغی که هرگز نخواهیم شناخت»، به این مسئله‌ مهم خواهیم پرداخت که یک جامعه‌ آزاد چه تاثیری در موفقیت افرادش می‌تواند داشته باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه