جرم چیست و مجرم کیست؟

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

جرم چیست و مجرم کیست؟
۰۳ مرداد ۱۳۹۸

تعریف شما از جرم چیست؟ آیا این تعریف در همه‌ کشورهای دنیا یکسان یا دست‌کم نزدیک به هم است؟ آیا جایی را سراغ ندارید که با ارائه‌ تعریف شخصی و سلیقه‌ای از جرم، بی‌گناهان را فقط و فقط به خاطر رفتار و افکار و عقاید متفاوت‌شان، مجرم شمارند؟ «به سلامتی محتوای مجرمانه» و «جمهوری مجرمان» دو یادداشتی هستند که در نقطه سرخط این هفته به این قبیل پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه