Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مهاجرت
۱۴ دی ۱۳۹۶

یادداشت «وطن هتل نیست»؛ یادداشتی که با ارجاعی تاریخی به وضعیت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، به آسیب‌شناسی مهاجرت از کشور در شرایط خاص و دشوار می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه