شوخی با کلمات – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

شوخی با کلمات – بخش ۲
۲۸ دی ۱۳۹۶

در ادامه‌ نقطه‌ سرخط هفته‌ گذشته، به مرور بخش‌هایی دیگر از «کتاب پس‌کوچه» می‌پردازیم و به زبان طنز با چند لغت و کلمه‌ دیگر شوخی می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه