مدرسه‌های زنگ‌زده

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مدرسه‌های زنگ‌زده
۲۶ مهر ۱۳۹۷

نگارنده‌ یادداشت «فردا اول خلقت است»، با پرداختن به آسیب‌های نظام آموزشی «زنگ‌ زده» حاکم بر مدارس ایران، به معلم‌‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌کند که چطور مدرسه را به جای بهتری برای بچه‌ها تبدیل کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه