ماندن یا رفتن؟ – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

ماندن یا رفتن؟ – بخش ۲
۰۶ تیر ۱۳۹۸

در نقطه‌ سرخط این هفته، ادامه‌ یادداشت «تحقق ایران در خارج از ایران، تحقق خارج از ایران در ایران» رو خواهید شنید که سعی می‌کنه برای یک پرسش همیشگی، پاسخ مناسب و معقولی پیدا کنه: بحث جاودانه‌ ماندن یا رفتن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه