Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

فقر
۲۵ مهر ۱۳۹۸

به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر، در نقطه‌سرخط این هفته با شنیدن بخشی از یک سخنرانی و مرور یک یادداشت به نقد دیدگاهی خواهیم پرداخت که «می‌خواهد ما را متقاعد کند که فقرا باید به خاطر فقیر بودن‌شان سرزنش شوند».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه