سفر به مراکش – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل 1

سفر به مراکش – بخش ۲
۰۷ تیر ۱۳۹۷

در نخستین نقطه‌سرخط تابستانی، به مناسبت فرارسیدن فصل سفرهای تابستانی، و در ادامه برنامه هفته پیش، با کتاب «چای نعنا»ی منصور خان ضابطیان سفرمان را در مراکش ادامه می‌دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه