بحران اشتیاق افراطی به دیده شدن

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

بحران اشتیاق افراطی به دیده شدن
۱۴ تیر ۱۳۹۷

در نقطه‌ سرخط این هفته، با نگاهی به یادداشت «زندگی به مثابه دیده‌ شدن»، به مسئله‌ مهمی می‌پردازیم که مدتی است تبدیل به بحران شده است. بحرانی جهانی که می‌توان آن را بحران اشتیاق افراطی به دیده شدن یا شهوت شهرت نامید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه