Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

روز جهانی مهاجرت
۲۸ آذر ۱۳۹۸

در نقطه‌ سرخط این هفته، به مناسبت روز جهانی مهاجرت، دو یادداشت خواهید شنید درباره‌ مهاجرت از دو نویسنده ایرانی مهاجرت‎ کرده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه