روان‌شناسی زرد!

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

روان‌شناسی زرد!
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

در نقطه‌سرخط این هفته، با نگاهی به یادداشت «معجزه‌ای رخ می‌دهد؟» به آسیب‌شناسی مقوله‌ای خواهیم پرداخت که یک جامعه‌شناس آن را «روان‌شناسی زرد» می‌نامد: گونه‌ای از روان‌شناسی که از علمِ روان‌شناسی تنها چند کلمه‌ قلمبه‌‌سلمبه و چند نامِ پرآوازه به امانت می‌گیرد تا ظاهری علمی به مباحث خود دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه