دو یادداشت درباره ارزش واژه‌ها و لزوم اشتباه کردن

Program Picture

نقطه سر خط - فصل 1

دو یادداشت درباره ارزش واژه‌ها و لزوم اشتباه کردن
۱۱ بهمن ۱۳۹۷

در نقطه سرخط این هفته، دو یادداشت خواهید شنید از آنالی اکبری که اولی هشداری است که ما با تظاهر کردن‌های بی‌دلیل ارزش واژه‌ها را از بین نبریم؛ و دومی مطلبی است در رثای تجربه و اشتباه کردن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه