Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آداب خردمندی
۲۷ دی ۱۳۹۷

در نقطه سرخط این هفته، با آداب خردمندی آشنا می‌شویم در ۲۰ سرفصل، و در می‌یابیم که فرق خردمند با هوشمند چیست و اصولا خردمند کیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه