Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دو یادداشت جالب
۱۷ دی ۱۳۹۴

«چرا که آن­ها رودند» و «سهمیه ­ صندلی، غذا، خوشبختی» / دو یادداشت جالب که اوّلی تحلیلی است خودمانی امّا دقیق از «مردم» و دومی نگاهی است تازه به شباهت­‌های صندلی ­بازی و زندگی!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه