بیت‌کوین – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

بیت‌کوین – بخش ۲
۱۹ بهمن ۱۳۹۶

در بخش دوم یادداشت «بیت‌کوین توهمی است که می‌تواند دنیا را فتح کند.» به این پرسش می‌پردازیم که چرا ارزش‌گذاری بیت‌کوین چنین دیوانه‌وار شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه