Program Picture

عشق، فرای مرزها

میترا و مانویل

۰۵ اسفند ۱۳۹۵

میترا و مانویل، یکی ایرانی و دیگری آمریکایی-کوبایی بیش از بیست سال است که ازدواج کرده‌اند و فرهنگی مشترک ایجاد کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه