Program Picture

عشق، فرای مرزها

دینگ جو و مارک

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

دینگ جو که یک چینی است چنان پیوندی با مارک که یک امریکایی است، دارند که وجود مرزی در زندگی‌شان حس نمی‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه