Program Picture

عشق، فرای مرزها

برایان و مژگان

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

برایان آمریکایی پیش از این که با مژگان ازدواج کند، باور نمی‌کرد که روزی چنان عاشق یک زن ایرانی باشد که زندگی بدون او برایش مفهومی نداشته باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه