Program Picture

عشق، فرای مرزها

جاش و نگار

۱۹ اسفند ۱۳۹۵

جاش از یک پدر مکزیکی و مادر کوبایی در آمریکا متولد شده و با نگار ایرانی و دو کودکشان زندگی پر از مهر و محبتی را دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه