انتخابات

Program Picture

بولتن

انتخابات
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

انتخابات. در همه جای دنیا یک شیوه مرسوم و عمومی برای اداره جامعه انتخاب افراد باتجربه، فعال و متخصص برای به عهده گرفتن این وظیفه است. انتخاب‌شدگان و انتخاب‌کنندگان هر یک وظایف و مسئولیت‌هایی به عهده دارند. در آیین بهائی اردیبهشت ماه هم‌زمان با عید رضوان زمان انتخابات شوراهای محلی و ملی است که به نام محافل محلی و ملی مشهورند. در بولتن این هفته به موضوع انتخابات می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه