دوست خوب

Program Picture

بولتن

دوست خوب
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

دوست خوب. اکثر انسان‌ها در زندگی دوستانی داشته یا دارند. اما آیا همه آن‌ها دوستانی خوب هستند؟ آیا شما خودتان دوست خوبی هستید؟ دوست خوب چه شاخص‌هایی دارد؟ تفاوت‌های دوست خوب با دیگر دوستان کدامند؟ بولتن این هفته را بشنوید. ببینید آیا با نظرات تهیه‌کنندگان بولتن موافق هستید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه