Program Picture

بولتن

تاج دنیا
۲۴ مهر ۱۳۹۹

تاج دنیا. هربار که با واقعه‌ای ناگوار مواجه می‌شویم شاید با خود بگوییم: مگه بدتر از اینم میشه؟ و باز دفعه بعد می‌بینیم که آری می‌شود. اما آیا می‌توانستیم تصور کنیم که یک اتفاق ساده در گوشه‌ای از دنیا این چنین به همه ساختارهای ملی و بین المللی آسیب بزند و مدعیان و مدیران را در سراسر جهان در برطرف کردنش و نجات آنچه داشته‌اند به زانو در آورد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه