صلح عمومی

Program Picture

بولتن

صلح عمومی
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

صلح عمومی. یکی از مهم‌ترین اهداف آیین بهائی صلح عمومی و جهانی است. در بولتن این هفته به برخی از ابعاد این موضوع می‌پردازیم. نظر شما چیست؟ آیا استقرار صلح در سطح جهانی و میان همه انسان‌ها را ممکن می‌دانید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه