نفرت و رنج‌هایش

Program Picture

بولتن

نفرت و رنج‌هایش
۰۴ شهریور ۱۴۰۰

بولتن ۴۹ – موضوع این شماره: نفرت و رنج‌هایش

نفرت مانند احساسات دیگر در نهاد انسان وجود دارد و البته مانند همه احساسات دیگر حتما کاربرد خود را دارد. این که ما از عواطف و احساسات خود کجا و چگونه استفاده کنیم و چطور آن‌ها را کنترل کنیم در درجه اول به خود ما بستگی دارد. اما چرا بروز نفرت در جهان این قدر رایج است؟‌ چرا به نظر می‌رسد همدلی و همدردی و صمیمیت نشان کمتری از نفرت و بیگانگی دارد؟ چه کسی از این همه نفرت رنج می‌برد؟ با بولتن این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه