Program Picture

بولتن

خانواده
۱۱ شهریور ۱۴۰۰

بولتن ۵۰ – موضوع این شماره: خانواده

شنیده‌ایم و می‌دانیم که خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماع و پایه و اساس آن است. هر کدام از ما در یکی از انواع مختلف خانواده زندگی و رشد می‌کنیم. خیلی از ماها شاید چند نوع خانواده را تجربه کنیم. آیا از خانواده خود چه مواردی را می‌آموزیم؟‌ به خانواده بعدی خود چه چیزهایی یاد می‌دهیم؟ چگونه تجربیات تلخ و شیرین زندگی را به نسل بعدی خود منتقل می‌کنیم؟ و آیا چه روش‌هایی برای بهبود زندگی خانواده خود در پیش می‌گیریم؟ با بولتن این هفته همراه باشید. ‌

news letter image

ثبت نام در خبرنامه