ملاله یوسف زی – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

ملاله یوسف زی – بخش ۲
۱۹ دی ۱۳۹۵

ملاله یوسف زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی در این قسمت به ماجرای ترور او توسط طالبان می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه