مجمع تغییرات اقلیمی

Program Picture

معماران صلح

مجمع تغییرات اقلیمی
۱۶ خرداد ۱۳۹۵

مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی برنده ی دیگر جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۷ میلادی است. هومن عبدی در این قسمت به این مجمع می پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه