شیرین عبادی – بخش ۵

Program Picture

معماران صلح

شیرین عبادی – بخش ۵
۰۶ دی ۱۳۹۴

دفاعیات خانم شیرین عبادی برنده‌ جایزه‌ نوبل صلح سال ۲۰۰۳ از جامعه‌ی بهائیان ایران موضوع این هفته‌ معماران صلح است. با هومن عبدی همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه