شیرین عبادی – بخش ۴

Program Picture

معماران صلح

شیرین عبادی – بخش ۴
۲۹ آذر ۱۳۹۴

هومن عبدی در این قسمت هم به زندگی خانم شیرین عبادی تنها ایرانی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل خواهد پرداخت. موضوع این هفته اقدامات حکومت ایران علیه خانم عبادی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه