شیرین عبادی – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

شیرین عبادی – بخش ۲
۱۵ آذر ۱۳۹۴

برنامه‌ی معماران صلح همچنان به خانم شیرین عبادی می‌پردازد؛ هومن عبدی در این قسمت به سخنان خانم عبادی در جریان مراسم دریافت جایزه‌ی نوبل صلح و واکنش‌های بین‌المللی و داخلی نسبت به اهدای جایزه به خانم عبادی خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه