شیرین عبادی – بخش ۱

Program Picture

معماران صلح

شیرین عبادی – بخش ۱
۰۸ آذر ۱۳۹۴

از این برنامه ی معماران صلح، هومن عبدی به زندگی خانم شیرین عبادی خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه