معماران صلح – (برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۷

Program Picture

معماران صلح

معماران صلح – (برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۷
۲۲ خرداد ۱۴۰۰

توبیاس میکاییل کارل آشر، یکی از دو برند جایزه صلح نوبل سال هزار و نه‌صد و یازده میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه