(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۶

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۶
۱۵ خرداد ۱۴۰۰

آلفرد هرمان فراید، یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نه‌صد و یازده میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه