باراک حسین اوباما – بخش ۱

Program Picture

معماران صلح

باراک حسین اوباما – بخش ۱
۱۳ تیر ۱۳۹۵

از این هفته هومن عبدی به زندگی برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۹ می پردازد. باراک حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه