الن جانسون سیرلیف – بخش ۳

Program Picture

معماران صلح

الن جانسون سیرلیف – بخش ۳
۲۸ شهریور ۱۳۹۵

در این قسمت به دوران ریاست جمهوری الن جنسون و کارهایی که او برای کشورش انجام داد پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه