نگاه آیین بهائی به جنگ و محبّت

Program Picture

مروری بر تعالیم بهائی

نگاه آیین بهائی به جنگ و محبّت
۱۱ شهریور ۱۳۹۶

در این برنامه‌ نظرگاه آیین بهائی به جنگ و نقطه‌ مقابل آن یعنی صلح معرفی می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه