الوهیّت و عالم واحد

Program Picture

مروری بر تعالیم بهائی

الوهیّت و عالم واحد
۲۰ آبان ۱۳۹۶

استاد الفت به طور مختصر در مورد مفهوم الوهیت و عالم حق توضیحاتی ارائه می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه