مروری بر تعالیم بهائی

program picture

مروری بر تعالیم بهائی

رامان شکیب در گفتگو با مهمان برنامه، آقای ریاض الفت با تکیه بر خطابات عبدالبهاء، بعضی تعالیم و افکار بهائی را مرور می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه