راه مقابله با تعصب و دشمنی

Program Picture

سربلندی ایران

راه مقابله با تعصب و دشمنی
۰۷ مرداد ۱۳۹۹

در این برنامه دو دوست بهائی و غیر بهائی که هر دو علاقه مند به تعالی و سربلندی ایران هستند تحقیق و مطالعه‌ای بر روی پیام ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ بیت العدل اعظم و همچنین آثار حضرت بهاءالله و عبدالبهاء با محوریت و موضوع سربلندی ایران می‌نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه