سربلندی ایران

program picture

سربلندی ایران

در برنامه شنیداری سربلندی ایران که به صورت نیمه نمایشی تهیه شده، دو دوست بهائی و غیر بهائی که هر دو علاقه‌مند به تعالی و سربلندی ایران هستند تحقیق و مطالعه‌ای بر روی پیام ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ بیت العدل اعظم و همچنین آثار حضرت بهاءالله و عبدالبهاء با محوریت و موضوع سربلندی ایران می‌نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه