شادی و مسرت روحانی

Program Picture

سربلندی ایران

شادی و مسرت روحانی
۲۳ اسفند ۱۴۰۰

سمیه: می‌بینی؟ شادی به این ربطی نداره که کی هستی و کجا هستی و چه موقعیت اجتماعی داری و مال و اموالت چطوره و یا حتی چه موفقیت‌هایی به دست آوردی. به این ربط داره که چه کارایی داری میکنی. تعریفشون ایستا نیست، پویاست.
پرتو: شادی رو در حال حرکت تعریف میکنن. شادی وقتی به دست نمیاد که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی رو به دست بیاری و بشینی و خستگی در کنی و اون موقع احساس شادی کنی. شادی وقتی بهت دست میده که در حرکتی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه