آن چه در ایران رخ داد

Program Picture

سربلندی ایران

آن چه در ایران رخ داد
۰۳ تیر ۱۳۹۹

روحی: توی این پیام صحبت از اینه که بعد از فروپاشی قاجار، مردی سپاهی در ایران قدرت رو به دست گرفت که نجات ایران رو در ترویج فرهنگ غرب می‌دونست و شروع به اصلاحاتی در نظام دولتی و ارتش و غیره کرد، مرضیه: من فکر کنم که این اقدامات خوب بوده، اما اون چه که کار رو خراب میکنه، درآمد سرشار نفتی بوده که ناعادلانه تقسیم میشه و به شکاف طبقاتی و نارضایتی مردم دامن میزنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه