Program Picture

سربلندی ایران

پیشگامان
۲۵ بهمن ۱۴۰۰

پرتو: این دوستی و وحدت همونه که برای احیا و زندگی بخشیدن به دنیا و برای ساختن یه تمدن جهانی لازمه، تمدنی که در عین تنوع، وحدت و صلح و صفا و یگانگی توش باشه. سمیه: خیلی برام جالب بود که گفته این کنفرانس‌ها باعث شده درک و بینش عمیقی تو جوونا به وجود بیاد و شور و شوق زیادی برای خدمت به مردم دنیا پیدا کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه