ترکیب عبادت و خدمت

Program Picture

سربلندی ایران

ترکیب عبادت و خدمت
۰۹ اسفند ۱۴۰۰

سمیه: من خیلی به این تعریفی که از دین حقیقی شده بود، فکر می‌کنم. خیلی قبولش دارم. اگه دینی باعث میشه که ما آدم بهتر و درست‌تری بشیم و اخلاق بهتری داشته باشیم و خیرمون به دیگران برسه و کاری برای این دنیا بکنیم، این دینه. دین حقیقی. وگرنه اگه فقط به تعصب و نادونی و آزار و اذیت بقیه اهل دنیا و جنگ و ترور منجر بشه که چه دینیه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه